Dokumenty do pobrania

Lista dokumentów:

 • Zobacz potwierdzenie wpisu do rejestru agencji turystycznych tutaj;
 • Zobacz ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej tutaj;
 • Zobacz wzór umowy o udział w imprezie turystycznej tutaj;
 • Zobacz wzór protokołu zdawczo-odbiorczego motocykla tutaj;
 • Zobacz warunki użyczenia pojazdu tutaj; 
 • Zobacz wzór polisy uwzględniającej zakres i sumy ubezpieczenia turystycznego Allianz Globtrotter tutaj;
 • Zobacz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Allianz Globetrotter tutaj;
 • Zobacz politykę prywatności i pliki cookies tutaj;
 • Zobacz standardowy formularz informacyjny będący załącznikiem do umów o udział tutaj; 
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów – ubezpieczenie komunikacyjne Compensa tutaj;
 • Warunki szczególne ubezpieczenia AC (dotyczy opcjonalnego ubezpieczenia AutoCasco) tutaj.